Pridobivanje EU nepovratnih sredstev

Naše delo se prične v pogovoru z Vami z zasnovo projektne ideje:

 • identificiramo želje naročnika

 • skupaj z naročnikom zasnujemo projektno idejo

 • najdemo nepovratna EU sredstva za realizacijo projekta

Management projekta

Pri naslednji fazi Vam nudimo celostno storitev koordinacije in managementa projekta v skladu z vašimi navodili:

 • koordiniramo projektne aktivnosti

 • koordiniramo administracijo projekta

 • izvedemo promocijske storitve: seminarji, tiskovne konference, projektna srečanja, komunikacijske kampanje …

Reference

 • Vodenje kandidature PI2025 za Evropsko predstolnico kulture www.piran2025.eu
 • Uspešna prijava projekta UnderwaterMuse Immersive Underwater Museum Experience for a wider inclusion (TOT budget 1.586.930,25 EUR)
 • Zunanja tehnična pomoč projekta COME-IN! za Občino Piran. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html
 • Za Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije priprava Analize kulturnega potenciala obalno-kraške regije v sklopu projekta REFREsh – Rural rEvitalisation For cultuRal hEritage, ki je financiran iz transnacionalnega programa Centralna Evropa (http://www.interreg-central.eu).
 • Priprava Lokalnega programa kulture Občine Piran.
 • Monitoring projekta RIVIERA4SEASONS2 za Občino Piran. https://www.facebook.com/feelntaste/
 • Vodenje Unesco Kongresa v Lipici, november 2017 https://www.drustvo-dsp.si/
 • Organizacija Seminarja v občinski palači v Palmanovi v sodelovanju z občino Palmanova, E.I.G.Z. Marco Polo system iz Benetk, Februar 2016.
 • Organizacija seminarja v Balah (HR) o čezmejnem sodelovanju, decembra 2014 v sodelovanju z Istrsko županijo – oddelek za kulturo, IKA – Istrsko kulturno agencijo, Marco Polo System, sofinancer Svet Evrope iz Bruslja.
 • Organizacija seminarja o programu Ustvarjalna Evropa (Creative Europe: an opportunity for culture) v Cankarjevem domu v Ljubljani, junij 2014.
 • Koordinacija projekta »VeRo Tour – Venetian Routes: Enhancing a shared European multi-cultural sustainable tourism«, ki ga sofinancira Evropska komisija iz Programa 43/G/ENT/CIP/12/B/N02S022 – Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).
 • Priprava analize učinkov kulturnih dogodkov in analize obiskanosti objekta »Mediadom Phyrani«, ki sta služili kot vsebinski iztočnici razpisne dokumentacije projekta. Občina Piran je na podlagi prijave pridobila 1MIL EUR.
 • Martina Gamboz - Interakta d.o.o. Svetovanje in kulturni management-Eu Projekti Ve RO Tour
 • Martina Gamboz - Interakta d.o.o. Svetovanje in kulturni management-Eu Projekti Ve RO Tour
 • Martina Gamboz - Interakta d.o.o. Svetovanje in kulturni management-Eu Projekti Ve RO Tour
 • Martina Gamboz - Interakta d.o.o. Svetovanje in kulturni management-Eu Projekti Ve RO Tour

Reference prokurista:

 • Vodenje kandidature PI2025 za Evropsko predstolnico kulture www.piran2025.eu
 • Uspešna prijava projekta UnderwaterMuse Immersive Underwater Museum Experience for a wider inclusion (TOT budget 1.586.930,25 EUR)
 • Projekt manager YouInHerit projekta za E.I.G.Z. Marco Polo system iz Benetk. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html
 • Communication manager CAMAA projekta za Deželo Veneto https://www.regione.veneto.it/web/cultura/progetto-camaa
 • Priprava razpisne dokumentacije za prijavo projekta »Openmuseums. Mreža slovenskih in italijanskih muzejev: valorizacija in tehnološka inovacija v muzejih zgodovinskih mest severnega Jadrana«  in vodenje projekta do novembra 2012. Projekt sofinancira Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013.
 • Priprava razpisne dokumentacije za prijavo projekta »Adristorical lands, history, culture, tourism, arts and ancient crafts in the European Adriatic territory« in vodenje ter koordinacija projekta do novembra 2012. Projekt sofinancira Program čezmejnega sodelovanja Ipa Jadran 2007-2013.
 • Priprava razpisne dokumentacije za prijavo projekta »Gledališki zvoki Suoni teatrali«  in vsebinska koordinacija projekta. Projekt sofinancira Program čezmejnega sodelovanja Interreg III A 2000 -2006.
 • Sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za prijavo projekta »MIN-TOUR – Manjšine in turizem- turistična animacija in promocija«  in koordinacija projekta. Projekt sofinancira Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013.

Stopite v stik z nami!

Redno pošiljamo obvestila o strokovnih seminarjih, ki jih organiziramo in aktualnih razpisih iz različnih področij.
Pišite nam, če želite prejeti naša obvestila.

Kontakt